Miasto Słupsk od lat aktywnie wspiera profilaktykę nowotworową w Polsce. W trosce o zdrowie mieszkanek Słupska zadecydowano o realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Słupsku na lata 2022 – 2027” i sfinansowaniu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), odpowiedzialnemu za powstawanie raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy, raka odbytnicy oraz brodawek płciowych. Bezpłatne szczepienia przeprowadzane będą wyłącznie wśród dziewcząt urodzonych odpowiednio w latach 2009 – 2013 i zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie Miasta Słupska. Program finansowany jest z budżetu Miasta Słupska.

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku został wybrany w drodze konkursu ofert do realizacji ww. programu.

W szkołach podstawowych w Słupsku odbędą się spotkania edukacyjne dla młodzieży oraz ich rodziców/ opiekunów prawnych z pielęgniarką szkolną, na których zostaną przekazane wiadomości m.in. na temat profilaktyki chorób nowotworowych, pozytywnych skutków działań profilaktycznych oraz organizacji szczepień przeciwko wirusowi HPV.

Udział  dziecka w programie wymaga, tak jak i w przypadku innych szczepień, zgody rodziców/ bądź opiekunów prawnych i poprzedzony będzie konsultacją medyczną lekarza uprawnionego do prowadzenia szczepień profilaktycznych.

Za realizację programu w placówce odpowiedzialna jest pielęgniarka medycyny szkolnej SPMZOZ w Słupsku, która skontaktuje się telefonicznie z rodzicami/ opiekunami prawnymi dziewcząt, którzy wyrażą zgodę na zaszczepienie. Przed każdym szczepieniem lekarz przeprowadzi konsultację kwalifikującą do zaszczepienia, które wykonane zostanie dziewięciowalentną szczepionką dostępną na polskim rynku. O dokładnych terminach realizacji szczepień rodzice zostaną poinformowani bezpośrednio przez pielęgniarkę szkolną.

Wirus HPV odpowiada za zmiany przednowotworowe i nowotworowe na błonach śluzowych narządów płciowych i innych okolic ciała. W skali całego świata rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości rakiem, który dotyka kobiety. W Polsce rak szyjki macicy zabija ok. 5 Polek dziennie – jest to jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie.

Wirus HPV jest również odpowiedzialny za zmiany przednowotworowe i nowotworowe pochwy oraz sromu, jak również brodawki zewnętrznych narządów płciowych (tzw. kłykciny kończyste). Zakażeniu wirusem można zapobiegać wykonując szczepienia ochronne. Istotne jest, by szczepienia zostały wykonane jak najwcześniej, najlepiej przed inicjacją seksualną.

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowanej szczepionki były poddane ocenie podczas wieloletnich badań klinicznych. Szczepionka nie zawiera żywego materiału biologicznego,więc nie może sama doprowadzić do zakażenia. Szczepionka pomaga układowi odpornościowemu rozpoznać i zniszczyć wirus, zanim dojdzie do pełnej infekcji oraz prowadzi do powstania pamięci immunologicznej zapobiegając rozwojowi objawów po zakażeniu.

Program Polityki Zdrowotnej Miasta Słupska pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Słupsku na lata 2022 – 2027” finansowany z budżetu Miasta Słupska.

Linki do stron o tematyce HPV:

https://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/hpv/

http://koalicjarsm.pl