Program jest finansowany przez Miasto Słupsk i skierowany jest wyłącznie dla niemowląt zamieszkałych na terenie miasta Słupska, w wieku od 4 do 6 tygodnia życia. Kwalifikacja do programu odbywać się będzie na podstawie deklaracji rodzica oraz aktualnego dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania (pierwsza strona PIT z ostatniego roku rozliczeniowego). Rodzic/opiekun prawny wyraża pisemną zgodę na udział dziecka w programie.

Jeżeli Państwa dziecko nie miało wykonanego badania USG bioder, serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie profilaktyczne, które zostanie przeprowadzone
w Poradni Preluksacyjnej w gabinecie nr 101 na parterze Przychodni Rejonowej przy ul. W. Łokietka 6 w Słupsku.

W celu umówienia wizyty prosimy o rejestrację w Poradni Preluksacyjnej:

pod numerem telefonu 571 226 102

- od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00 - 12:00

lub drogą elektroniczną

- poprzez formularz e-usługi rejestracja online na stronie www.spmzoz-slupsk.pl

Niemowlęta, które nie kwalifikują się do udziału w programie (np. z terenu powiatu i gmin ościennych) przyjmowane są na zasadach komercyjnych i mogą mieć wykonane badanie w naszej poradni odpłatnie. Koszt badania wynosi 140 zł.

Celem programu jest ograniczenie negatywnych skutków przewlekłych schorzeń układu kostno – stawowego poprzez wczesną diagnostykę dysplazji stawu biodrowego. Wcześnie zdiagnozowana i prawidłowo leczona dysplazja stawów biodrowych najczęściej nie pozostawia żadnych następstw w zakresie rozwoju motorycznego dziecka w kolejnych etapach życia.