Program jest finansowany przez Miasto Słupsk i skierowany jest wyłącznie dla mieszkańców miasta Słupska.

Program realizowany będzie w Szkole Rodzenia SPMZOZ w Słupsku w Przychodni Rejonowej przy ul. Westerplatte 1 w Słupsku.

Aktualnie trwają działania organizacyjne, m.in. ustalanie planu spotkań.

O terminie zapisów do grup w Szkole Rodzenia działajacych w ramach programu poinformujemy wkrótce.

W programie odbywać się będą również konsultacje indywidualne z położną w zakresie karmienia piersią.

Kryteria kwalifikacji do udziału w programie polityki zdrowotnej (Szkoły Rodzenia):

  • wiek ciąży powyżej 21 tygodnia ciąży;
  • zamieszkiwanie na terenie Miasta Słupska na podstawie podpisanego oświadczenia uczestnika programu oraz dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania;
  • pisemne oświadczenie uczestnika programu o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowych w zakresie realizacji zadań dotyczących szkoły rodzenia;
  • pisemna zgoda na udział w programie.

W programie mogą wziąć udział pary. W przypadku udziału partnera wymagane jest również podpisanie przez niego oświadczenia o miejscu zamieszkiwania w mieście Słupsku oraz wyrażenie zgody na udział w programie.

Przykładowa tematyka spotkań w Szkole Rodzenia:

Psychoprofilaktyka ciąży i porodu; Fizjologia noworodka; Psychologiczne aspekty ciąży; Karmienie piersią, problemy z laktacją; Przebieg i fazy porodu naturalnego i patologicznego; Połóg i antykoncepcja; Dieta ciężarnej mamy; Spotkanie z fizjoterapeutą uroginekologicznym; Rozwój i przyjazna pielęgnacja dziecka w 1 roku życia; Nauka prawidłowych zachowań w trakcie porodu; Wsparcie przy porodzie – zajęcia z partnerem; Przygotowanie rodziców do właściwej pielęgnacji noworodka; Pierwsza pomoc przedmedyczna w sytuacjach zagrażających życiu dziecka; Zwiedzanie traktu porodowego przez uczestników Szkoły Rodzenia wraz z położną; Połóg w praktyce; Spotkanie z położną środowiskowo rodzinną; Joga dla ciężarnych; Pilates dla ciężarnych.