Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., czyli jedna z największych firm w Polsce zajmujących się certyfikacją,  przeprowadziła coroczny audit w SPMZOZ w zakresie zgodności naszej działalności z normami ISO zarządzania jakością, środowiskiem i energią. Audit obejmował cały zakres naszej działalności, a więc podstawową opiekę zdrowotną, stomatologię, poradnie ginekologiczno-położnicze, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Rentgenodiagnostyki , chirurgię i administrację.

"bardzo skrupulatne prowadzenie dokumentacji medycznej",
"bardzo dobra organizacja pracy ",
"zaangazowanie Kierownictwa i pracowników SPMZOZ w ciągłe doskonalenie Organizacji",
"wysoka dbałość o wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny",
"osiągnięcie zamierzonych efektów środowiskowych",
"ciągłe doskonalenie narzedzi IT" 

- to tylko niektóre z wielu wniosków jakie zostały wskazane w raporcie po audicie w zakresie norm ISO PN-EN 9001:2015, ISO PN-EN 14001:2015 oraz ISO PN-EN 50001:2012.

Doskonalimy się, dbamy o wysoką jakość naszych usług oraz kontrolujemy efektywność naszego działania dla Państwa satysfakcji !

 

1087.3193.jpg