Światowy Dzień Cukrzycy obchodzony jest 14 listopada, w rocznicę urodzin odkrywcy insuliny, Fredericka Bantinga. Święto zostało ustanowione przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną przy wsparciu organizacji pacjentów oraz licznych ekspertów. W grudniu 2006 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ogłosiło rezolucję na rzecz walki ze zgubnymi skutkami cukrzycy na świecie.

Co warto wiedzieć o cukrzycy?
Jak wskazują dane, 1 na 10 dorosłych osób na świecie choruje na cukrzycę, z czego około 90 proc. z nich ma rozpoznaną cukrzycę typu 2. Minione lata uwypukliły narastający problem z chorobą cukrzycową, która uruchamia reakcję łańcuchową innych chorób. Także w Polsce tę chorobę diagnozuje się u coraz młodszych osób.

Wyróżniamy cukrzycę typu 1 i 2, jednak warto pamiętać, że istnieje także cukrzyca typu 3, cukrzyca ciążowa i inne, rzadziej występujące typy. Każdy typ w inny sposób alarmuje organizm o rozwijającej się chorobie oraz wymaga różnego rodzaju leczenia.

Cukrzyca typu 1
• Zwana jest także cukrzycą młodzieńczą, gdyż jej pierwsze objawy występują właśnie u dzieci, młodzieży lub młodych dorosłych, jednak choroba utrzymuje się do końca życia. Szczyt zachorowania można zauważyć u dzieci między 10. a 16. r.ż. oraz – rzadziej – między 16. a 30. r.ż.
• Nieznane są dokładne przyczyny rozwoju choroby – wskazuje się na uwarunkowania genetyczne oraz uszkodzenie trzustki w wyniku niszczenia komórek beta, które są odpowiedzialne za produkcję insuliny.
• Objawy zazwyczaj występują nagle, często można zauważyć nadmierne spożywanie płynów, wzmożone oddawanie moczu, znaczną utratę masy ciała oraz męczliwość i senność.

Cukrzyca typu 2
• To najczęściej występujący na świecie typ cukrzycy. Na jej rozwój mają wpływ dwa czynniki: genetyczny (czyli niemodyfikowalny) oraz otyłość związana ze stylem życia (jako czynnik modyfikowalny). Zwykle dotyczy osób dojrzałych i starszych.
• Choroba postępuje stopniowo, co ma związek z produkcją i wydzielaniem insuliny oraz insulinoopornością, czyli nadmierną pracą trzustki, a w późniejszym przebiegu jej upośledzonej funkcji.
• Na początku choroba nie daje objawów, dlatego kluczem do zdrowia są badania profilaktyczne – stężenia glukozy na czczo. Wraz z rozwojem choroby zauważa się wzmożone pragnienie, zmęczenie, częstsze infekcje, w tym układu moczowo-płciowego, oraz trudno gojące się rany.

Cukrzyca typu 3
• Ten typ cukrzycy zwany jest wtórnym, gdyż powstaje w wyniku chorób prowadzących do uszkodzenia trzustki lub insulinooporności.
• Do rozwoju cukrzycy typu 3 dochodzi w wyniku przebytych chorób, takich jak: choroba Cushinga, problemy z drogami żółciowymi, przewlekłe zapalenie trzustki oraz jej uszkodzenie. Do najczęstszych przyczyn przewlekłego zapalenia trzustki należy długotrwałe nadużywanie alkoholu, przewlekła niewydolność nerek, nadczynność przytarczyc oraz palenie tytoniu.

Nowe rozwiązania dla diabetyków
Rozwój medycyny spowodował, że mamy możliwości realizowania wczesnej diagnostyki samej cukrzycy oraz chorób wynikających z powikłań cukrzycowych. Sama choroba to początek reakcji łańcuchowej, która uruchamia problemy m.in. z sercem, a także z nerkami.

– Kluczową rolą organizacji pacjentów jest edukacja szerokiego grona społeczeństwa na temat cukrzycy oraz jej powikłań i skutków. To bardzo groźna choroba, której nie wolno ignorować ani bagatelizować. Ruch, zdrowe odżywianie, a także dostępność do nowoczesnych terapii – to wszystko wpisuje się w tegoroczne hasło „Cukrzyca: znaj ryzyko, bądź odpowiedzialny!” – podkreśla Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. – Obserwujemy ogromny skok, jeśli chodzi o refundowane terapie, ale także wiemy, że nie wszystkie leki są obecnie dostępne dla wszystkich pacjentów. Czekamy, aż flozyny powrócą na listy refundacyjne, bo wiemy, że w całościowy sposób zabezpieczają pacjentów w trzech wskazaniach: cukrzycy, niewydolności serca oraz w przewlekłej chorobie nerek – dodaje.

Bezcenne wsparcie
„Bądź odpowiedzialny” w tegorocznym haśle to także korzystanie z pomocy osób trzecich – pielęgniarek diabetologicznych, diabetologów czy poradni, w których zostaniemy otoczeni całościową opieką.

Mieszkańców Słupska zapraszamy do udziału w bezpłatnym programie profilaktyki zdrowotnej pn. „Profilaktyka chorób układu sercowo - naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii w Mieście Słupsku na lata 2022 - 2030”. Program jest finansowany przez Miasto Słupsk.

Więcej informacji o programie pod linkiem: https://spmzoz-slupsk.pl/pl/page/swiadczenia-medyczne/poradnia-promocji-zdrowia.html

Żródło: https://www.termedia.pl/diabetologia/Swiatowy-Dzien-Cukrzycy-pod-haslem-Znaj-ryzyko-badz-odpowiedzialny-,53726.html
Opublikowała: Justyna Ziętara