1 grudnia to Światowy Dzień Walki z HIV/AIDS. W tym roku obchodziliśmy go pod hasłem: "Kres nierównościom. Kres AIDS". W ZSA odbyły się następujące wydarzenia:

  1. Zajęcia prozdrowotne w czterech klasach trzecich z zakresu profilaktyki HIV/AIDS - realizator Mariusz Modrzewski
  2. Międzyklasowa Olimpiada z Wiedzy HIV/AIDS, w której wzięło udział 19 uczniów (jeden uczeń z każdej klasy). Uczniowie rozwiązywali test wielokrotnego wyboru. Koordynatorami działań jest pielęgniarka szkolna i SKW Panda. 

Przedstawiamy laureatów Olimpiady Wiedzy HIV/AIDS:
1. Karolina Kachel 3KA5
2. Marta Talarek 3UŻ5
3. Kuba Kępa 3PI4
4. Wiktoria Koryzna 2TU
4. Kamila Berlińska 3AŻ4