Wybór lekarza POZ


Szanowni Państwo

 

Zapraszamy do dokonania wyboru lekarza rodzinnego, pielęgniarki, położnej  w Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupsku. Można to uczynić składając pisemną  deklarację wyboru lekarza i pielęgniarki i położnej w rejestracji wybranej przez siebie przychodni. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm. ) pacjent  ma prawo bezpłatnego wyboru nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 zł.

 

Opłata nie jest pobierana:

  • jeżeli zmieniasz miejsce zamieszkania;
  • jeżeli wybrany przez Ciebie lekarz POZ przestał udzielać świadczeń opieki zdrowotnej;
  • z innych przyczyn, niezależnych od Twojej woli.

 

 

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) to świadczenie zdrowotne, profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgniacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przez:

  • lekarza poz (rodzinnego),
  • pielęgniarkę poz,
  • położną poz,
  • pielęgniarkę szkolną.

 

 

Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania (np. na wakacjach lub w delegacji) ma pacjent prawo do podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

 

Wymagane dokumenty przy przyjęciu:

  • dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty lub paszport),

 

Druk deklaracji można również pobrać z naszej strony i wypełniony dostarczyć do rejestracji POZ

 

 

Lekarze przyjmujący w przychodniach:

PR Tuwima

lek. med. Daniel Turczański

 

lek. med. Oksana Krepicz

 

lek. med. Zuzanna Pluto

 

lek. med. Joanna Klimczewska

PR 11 Listopada

lek. med. Aneta Kochanowska - Demczyna

 

lek. med. Robert Smoliński

 

lek. med. Danuta Pietrzak - Patelak

 

lek. med. Elżbieta Jasonek

PR Westerplatte

lek. med. Olga Ulicka - Pipka

 

lek. med. Alina Żochowska

 

lek. med. Andrzej Kasperek

PR Łokietka

lek. med. Mirosława Turczańska

 

lek. med. Agnieszka Nowak

 

lek. med. Maria Szachowska - Surmacz

 

lek. med. Lidia Kopkowska

 

Lekarze pediatrzy przyjmujący w przychodniach:

PR W. Polskiego

lek. med. Elżbieta Barlik

 

lek. med. Agnieszka Serafin

 

lek. med. Katarzyna Znaniecka

 

lek. med. Paulina Cyrny

PR 11 Listopada

lek. med. Barbara Wierzbowska

 

lek. med. Jolanta Marczak - Jurga

 

lek. med. Jolanta Bieniaś

PR Westerplatte

lek. med. Irena Augustyn - Foltyn

 

lek. med. Dorota Rybarczyk

PR Łokietka

lek. med. Ewa Hryniewicz

 

lek. med. Barbara Machałek

 

E-Rejestracja Elektroniczne zamówienie recepty Projekt dofinansowany z funduszy europejskich Projekt ZDROWIE - MAMA I JA Dla niepełnosprawnych Oceń nas