Wybór lekarza POZ


Szanowni Państwo

 

Zapraszamy do dokonania wyboru lekarza rodzinnego, pielęgniarki, położnej  w Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupsku. Można to uczynić składając pisemną  deklarację wyboru lekarza i pielęgniarki i położnej w rejestracji wybranej przez siebie przychodni. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm. ) pacjent  ma prawo bezpłatnego wyboru nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 zł.

 

Opłata nie jest pobierana:

  • jeżeli zmieniasz miejsce zamieszkania;
  • jeżeli wybrany przez Ciebie lekarz POZ przestał udzielać świadczeń opieki zdrowotnej;
  • z innych przyczyn, niezależnych od Twojej woli.

 

 

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) to świadczenie zdrowotne, profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgniacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przez:

  • lekarza poz (rodzinnego),
  • pielęgniarkę poz,
  • położną poz,
  • pielęgniarkę szkolną.

 

 

Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania (np. na wakacjach lub w delegacji) ma pacjent prawo do podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

 

Wymagane dokumenty przy przyjęciu:

  • dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty lub paszport),

 

Druk deklaracji można również pobrać z naszej strony i wypełniony dostarczyć do rejestracji POZ

 

 

Lekarze przyjmujący w przychodniach:

PR Tuwima

lek. med. Daniel Turczański

 

lek. med. Oksana Krepicz

 

lek. med. Zuzanna Pluto

 

lek. med. Joanna Klimczewska

 

lek. med. Agnieszka Nowak

PR 11 Listopada

lek. med. Aneta Kochanowska - Demczyna

 

lek. med. Robert Smoliński

 

lek. med. Danuta Pietrzak - Patelak

 

lek. med. Elżbieta Jasonek

PR Westerplatte

lek. med. Olga Ulicka - Pipka

 

lek. med. Alina Żochowska

 

lek. med. Andrzej Kasperek

PR Łokietka

lek. med. Mirosława Turczańska

 

lek. med. Agnieszka Duraj

 

lek. med. Maria Szachowska - Surmacz

 

lek. med. Lidia Kopkowska

 

Lekarze pediatrzy przyjmujący w przychodniach:

PR W. Polskiego

lek. med. Jadwiga Urszula Stawnicka

 

lek. med. Agnieszka Serafin

 

lek. med. Halina Cipora

 

lek. med. Katarzyna Znaniecka

 

lek. med. Elżbieta Barlik

PR 11 Listopada

lek. med. Barbara Wierzbowska

 

lek. med. Jolanta Marczak - Jurga

PR Westerplatte

lek. med. Irena Augustyn - Foltyn

 

lek. med. Regina Araszkiewicz

PR Łokietka

lek. med. Ewa Hryniewicz

 

lek. med. Barbara Machałek

 

Elektroniczne zamówienie recepty Projekt dofinansowany z funduszy europejskich Projekt ZDROWIE - MAMA I JA Dla niepełnosprawnych Oceń nas