Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu i wyposażenia informatycznego w ramach projektu RPO WP 2014-2020

PrzetargiAktualne › Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu i wyposażenia informatycznego w ramach projektu RPO WP 2014-2020

SPMZOZ w Słupsku ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej powyżej 221 000 euro, nr ZP-M-381-02/18:

Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu i wyposażenia informatycznego w ramach projektu RPO WP 2014-2020 pn. „Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej z funkcjonalnością przesyłu danych obrazowych w podmiotach leczniczych subregionu słupskiego wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Elektroniczne zamówienie recepty Projekt dofinansowany z funduszy europejskich Projekt ZDROWIE - MAMA I JA Dla niepełnosprawnych Oceń nas