Informacje dla Pracownika i Pracodawcy

Medycyna Pracy › Informacje dla Pracownika i Pracodawcy

Kierownik: lek. med. Saturnina Wilkołek-Szudarska - specjalista medycyny pracy


Poradnia wykonuje badania wstępne, okresowe, kontrolne, badania kierowców oraz badania audiometryczne.

Rejestrujemy wyłącznie pracowników ze skierowaniem od pracodawcy (wzory do pobrania na końcu strony).

 

Uprzejmie prosimy pracodawców o kierowanie pracowników do placówki Poradni Medycyny Pracy SPMZOZ w Słupsku, do której uczęszczali wcześniej, ponieważ znajdują się tam ich karty badań.
Skierowanie pracownika do innej placówki skutkować może odesłaniem do placówki rodzimej lub potrzebą ponownego wykonania kompletu badań na koszt pracodawcy.
Bardzo dziękujemy.


Każde skierowanie musi zawierać:

- pieczęć nagłówkową zakładu pracy,

- określony rodzaj badania:

  • wstępne dotyczące nowych pracowników przed podjęciem pracy,pracowników po zmianie stanowiska pracy,zmiany charakteru stanowiska pracy - pojawienia się nowych narażeń,
  • okresowe  dotyczące osób pracujących już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia,
  • kontrolne dotyczące każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Pracownik powinien poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy.  Na  skierowaniu powinien istnieć dopisek z informacją - data ważności badań okresowych.

- pieczęć i podpis osoby uprawnionej do wystawienia skierowania,

- określone narażenia z wpisaną liczbą końcową.

Do rejestracji oraz na badanie lekarskie należy zgłaszać się z dokumentem tożsamości ze zdjęciem. W przypadku konieczności wykonania badań sanitarno-epidemiologicznych na skierowaniu należy dopisać "+ zaśw. san-epid."

 

Rejestracja do Poradni Medycyny Pracy wyłącznie osobiście.

Szanowni Państwo!
Ze względu na konieczność wykonania u większości pacjentów badań przedlekarskich (np. badania słuchu, wzroku, krwi itd.) czy dodatkowych badań wymagających konsultacji specjalisty (w zależności od charakteru wykonywanej pracy) nie jest możliwa telefoniczna rejestracja do lekarza medycyny pracy. W związku z tym prosimy o osobiste stawiennictwo w gabinecie rejestracji z wypełnionymi przez pracodawcę skierowaniami, gdzie przeprowadzone zostaną czynności rejestracyjne wraz z niezbędnymi badaniami oraz wystawione (w przypadku wystąpienia takiej potrzeby) skierowania do lekarzy specjalistów. Po wykonaniu wyżej opisanych czynności i ewentualnych konsultacjach specjalistycznych zostaniecie Państwo przyjęci przez lekarza medycyny pracy w terminie wyznaczonym przez rejestrację.

PORADNIA UL. 11 LISTOPADA

 

------------    Czas pracy rejestracji       Czas pracy poradni   
Poniedziałek         07.30 - 14.00         07.30 - 15.05
Wtorek         08.00 - 17.00         07.30 - 18.00
Środa         07.30 - 14.00         07.30 - 15.05
Czwartek         07.30 - 14.00         07.30 - 15.05
Piątek         07.30 - 14.00         07.30 - 15.05

Informacja telefoniczna - tel. 59 845-48-17


Nr gabinetu Badania przedlekarskie/rejestracja
211

   piel. Ewa Golembka

209

   piel. Ewelina Bilecka
   piel. Teresa Stoś

212

  piel. Katarzyna Goździńska


Nr gabinetu Lekarz
206   lek. med. Saturnina Wilkołek - Szudarska     
208

  lek. med. Jacek Papierowski  
  lek. med. neurolog Tadeusz Żabiński

209   pracownia audiometryczna

 

 

PORADNIA UL. WOJSKA POLSKIEGO

 

------------    Czas pracy rejestracji       Czas pracy poradni   
Poniedziałek         07.30 - 14.00        07.30 - 15.05
Wtorek         07.30 - 14.00        07.30 - 15.05
Środa         07.30 - 14.00        07.30 - 15.05
Czwartek         08.00 - 17.00        07.30 - 18.00
Piątek         08.00 - 14.00        07.30 - 15.05

Informacja telefoniczna - tel. 59 848-35-88 lub 59 842-20-51


Nr gabinetu  Badania przedlekarskie/rejestracja
301

 piel. Mariola Libelt

302

 piel. Teresa Radtke

303

 piel. Zofia Szczepańska


Nr gabinetu Lekarz
304

 lek. med. Bohdan Klimczewski
 lek. med. Konrad Danielkiewicz    

319

 lek. med. Beatrix Uljanicka - Hinc               

 

Nr gabinetu Pracownia audiometryczna
301

  piel. Teresa Radtke
  piel. Zofia Szczepańska
  piel. Mariola Libelt                            

 

UWAGA!

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku informuje, że z uwagi na bardzo dużą ilość już podpisanych umów oraz liczbę pracowników kierowanych do Poradni Medycyny Pracy zmuszony jest zamknąć listę zawieranych umów.

Od dnia 17 października 2016 roku nie będą zawierane nowe umowy o świadczenie usług medycznych z zakresu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników.

 

 

Jednocześnie informujemy, że na terenie miasta Słupska działają gabinety medycyny pracy:

 

  1. Prywatna Praktyka Lekarska Janusz Łakomski, ul. Przemysłowa 100, tel: 600 423 520

  2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – Poradnia Medycyny Pracy, tel: 59 846 05 91

  3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lekarz Domowy", ul.Kołłątaja 31, tel: 59 840 35 50

  4. Poradnia Medycyny Pracy, ul. Lelewela 58, tel: 59 841 20 06 lub 59 848 01 36

  5. Ośrodek Medycyny Pracy, Jana Pawła II 1a, tel: 59 842 86 53

  6. Centrum Zdrowia Salus – Poradnia Medycyny Pracy, ul. Zielona 8 , tel: 59 840 19 40

  7. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku, ul. Bohaterów Westerplatte 67 , tel: 59 845 88 83

 

 

 

Elektroniczne zamówienie recepty Projekt dofinansowany z funduszy europejskich Projekt ZDROWIE - MAMA I JA Dla niepełnosprawnych Oceń nas