Kierownik: lek. med. Saturnina Wilkołek-Szudarska - specjalista medycyny pracy


Poradnia wykonuje badania wstępne, okresowe, kontrolne, badania kierowców oraz badania audiometryczne.

Rejestrujemy osobiście pracowników ze skierowaniem od pracodawcy (wzory do pobrania na końcu strony). 

Każde skierowanie musi zawierać:

- pieczęć nagłówkową zakładu pracy,

- określony rodzaj badania:

  • wstępne dotyczące nowych pracowników przed podjęciem pracy,pracowników po zmianie stanowiska pracy,zmiany charakteru stanowiska pracy - pojawienia się nowych narażeń,
  • okresowe  dotyczące osób pracujących już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia,
  • kontrolne dotyczące każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Pracownik powinien poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy.  Na  skierowaniu powinien istnieć dopisek z informacją - data ważności badań okresowych.

- pieczęć i podpis osoby uprawnionej do wystawienia skierowania,

- określone narażenia z wpisaną liczbą końcową.

Do rejestracji oraz na badanie lekarskie należy zgłaszać się z dokumentem tożsamości ze zdjęciem. W przypadku konieczności wykonania badań sanitarno-epidemiologicznych na skierowaniu należy dopisać "+ zaśw. san-epid."


Rejestracja do Poradni Medycyny Pracy wyłącznie osobiście.

Szanowni Państwo!
Ze względu na konieczność wykonania u większości pacjentów badań przedlekarskich (np. badania słuchu, wzroku, krwi itd.) czy dodatkowych badań wymagających konsultacji specjalisty (w zależności od charakteru wykonywanej pracy) nie jest możliwa telefoniczna rejestracja do lekarza medycyny pracy. W związku z tym prosimy o osobiste stawiennictwo w gabinecie rejestracji z wypełnionymi przez pracodawcę skierowaniami, gdzie przeprowadzone zostaną czynności rejestracyjne wraz z niezbędnymi badaniami oraz wystawione (w przypadku wystąpienia takiej potrzeby) skierowania do lekarzy specjalistów. Po wykonaniu wyżej opisanych czynności i ewentualnych konsultacjach specjalistycznych zostaniecie Państwo przyjęci przez lekarza medycyny pracy w terminie wyznaczonym przez rejestrację.


PORADNIA UL. 11 LISTOPADA

 

------------    Czas pracy rejestracji       Czas pracy poradni   
Poniedziałek 07.30 - 14.00 07.30 - 15.05
Wtorek 08.00 - 17.00 07.30 - 18.00
Środa 07.30 - 14.00 07.30 - 15.05
Czwartek 07.30 - 14.00 07.30 - 15.05
Piątek 07.30 - 14.00 07.30 - 15.05

Informacja telefoniczna - tel. 59 845-48-17


Nr gabinetu Badania przedlekarskie/rejestracja
211

  piel. Beata Adamczak
  piel. Ewa Golembka
  piel. Ewelina Bilecka
  piel. Katarzyna Goździńska


Nr gabinetu Lekarz
207   lek. med. Jacek Papierowski         
206   lek. med. Saturnina Wilkołek - Szudarska 

 

 

PORADNIA UL. WOJSKA POLSKIEGO

 

------------    Czas pracy rejestracji       Czas pracy poradni   
Poniedziałek 07.30 - 14.00 07.30 - 15.05
Wtorek 07.30 - 14.00 07.30 - 15.05
Środa 07.30 - 14.00 07.30 - 15.05
Czwartek 08.00 - 17.00 07.30 - 18.00
Piątek 07.30 - 14.00 07.30 - 15.05

Informacja telefoniczna - tel. 59 848-35-88 lub 59 842-20-51


Nr gabinetu  Badania przedlekarskie/rejestracja
302

 piel. Teresa Radtke

303

 piel. Zofia Szczepańska


Nr gabinetu Lekarz
304

 lek. med. Bohdan Klimczewski
 lek. med. Konrad Danielkiewicz    

319

 lek. med. Beatrix Uljanicka - Hinc                    

 

Nr gabinetu Pracownia audiometryczna
301

  piel. Teresa Radtke
  piel. Zofia Szczepańska
  piel. Mariola Libelt
                       

 

E-Rejestracja Elektroniczne zamówienie recepty Projekt dofinansowany z funduszy europejskich Projekt ZDROWIE - MAMA I JA Dla niepełnosprawnych Oceń nas