SPMZOZ w Słupsku "Miejscem Przyjaznym Seniorom"_25_06_2018

Zdrowie - Mama i JaWydarzenia/informacje › SPMZOZ w Słupsku "Miejscem Przyjaznym Seniorom"_25_06_2018

Stowarzyszenie Horyzont oraz Słupska Rada Seniorów po raz piąty zorganizowali akcję pn. Miejsca Przyjazne Seniorom. Celem akcji było zarówno wyłonienie miejsc przyjaznych seniorom oferujących zniżki, promocje lub bezpłatne usługi dla osób starszych, które ukończyły 60 rok życia, jak również aktywizacja seniorek i seniorów. Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku po raz pierwszy przystapił do akcji i tym samym znalazł się wśród 49 firm i instytucji, w których osoby starsze mogą liczyć na szczególne traktowanie. SPMZOZ w Słupsku oferuje zamawianie leków poprzez formularz e-Recepta, co jest dużym udogodnieniem dla osób w starszym wieku, kąciki czytelnicze na terenie przychodni oraz bezpłatną profilaktykę i edukację zdrowotną w Poradni Promocji Zdrowia (konsultacje i porady żywieniowe) oraz Poradni Planowania Rodziny (edukacja seksualna seniorów). Poradnie realizowane są w ramach projektu "Zdrowie - Mama i Ja" finansowanego przez Miasto Słupsk. Gala, w czasie której zostały wręczone certyfikaty, odbyła się 25 czerwca 2018 w sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Elektroniczne zamówienie recepty Projekt dofinansowany z funduszy europejskich Projekt ZDROWIE - MAMA I JA Dla niepełnosprawnych Oceń nas