Projekt "Zdrowie - Mama i Ja" edukuje studentów_2017_03_15

Zdrowie - Mama i JaWydarzenia/informacje › Projekt "Zdrowie - Mama i Ja" edukuje studentów_2017_03_15

718.1364.jpgProjekt „Zdrowie – Mama i Ja” nawiązał współpracę z akademickim Kołem „Humanus” – Koło Ludzi Pozytywnie Zakręconych, działającym przy Instytucie Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku.  Celem działalności Koła jest między innymi: aktywizacja i integracja środowiska studenckiego i akademickiego, wymiana poglądów, spostrzeżeń ze studentami własnej oraz innych Uczelni. Współpraca z Kołem będzie polegać m.in. na prowadzeniu spotkań edukacyjnych z zakresu kształtowania postaw prozdrowotnych i odpowiedzialnego rodzicielstwa. Dodatkowo w ramach działającego przy Poradni Planowania Rodziny Dyskusyjnego Klubu Filmowego Jacka Bławuta, realizatorzy projektu poprzez sztukę filmową będą poruszać zagadnienia z zakresu wielu problemów społecznych. W dniu 24 marca o godz. 16.00 zaprezentowany zostanie studentom film dokumentalny pt. „Kostka cukru". Po projekcji studenci zostaną zaproszeni do dyskusji nt. „Czy człowiek to brzmi dumnie?”. Spotkanie poprowadzi Krystyna Mazurkiewicz – pedagog i edukator seksualny z Poradni Planowania Rodziny.  Projekt „Zdrowie – Mama i Ja” finansowany jest przez Miasto Słupsk, a realizowany przez Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku

Elektroniczne zamówienie recepty Projekt dofinansowany z funduszy europejskich Projekt ZDROWIE - MAMA I JA Dla niepełnosprawnych Oceń nas