Posiedzenie Rady Seniorów 30_10_2018

Zdrowie - Mama i JaWydarzenia/informacje › Posiedzenie Rady Seniorów 30_10_2018

W ramach akcji "Miejsce Przyjazne Seniorom" promującego instytucje zainteresowane potrzebami osób starszych 30 października w Szkole Rodzenia przy ul. Westerplatte odbyło się wspólne posiedzenie Rady Seniorów Miasta Słupsk, realizatorów programów profilaktycznych Projektu " Zdrowie - Mama i Ja" oraz zaproszonych gości: Violetta Karwalska - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Beata Pawlicka - Sekretarz Słupskiej Rady Seniorów.

Celem spotkania było przedstawienie działań skierowanych wobec Słupskich Seniorów przez Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Spotkanie rozpoczęła koordynator projektu "Zdrowie - Mama i Ja" - Klimczuk Dorota, która powitała przybyłych  gości oraz omówiła ogólne założenia projektu. Kolejnym punktem posiedzenia było wystąpienie specjalistów działających w ramach Projektu "Zdrowie - Mama i Ja"

  • Pani Sylwia Laskowska - doradca żywieniowy z Poradni Promocji Zdrowia, która mówiła między innymi o tym, jak ważna jest edukacja i profilaktyka dotycząca chorób cywilizacyjnych nie tylko dla seniorów, ale i dla ludzi młodych
  • Pani Amelia Kosińska - Wiatrak oraz Maja Majchrzak  ze Szkoły Rodzenia przedstawiły działania podejmowane na rzecz seniorów, wśród nich warsztaty oraz zajęcia związane z integracją międzypokoleniową
  • Pani Krystyna Kowczugo  z Poradni Planowania Rodzinie przypomniała jak istotna jest profilaktyka oraz samobadanie piersi
  • Pani Krystyna Mazurkiewicz - psycholog z Poradni Planowania Rodzinie poruszyła tematy dotyczące wrażliwości uczuciowej, sprawności umysłowej i fizycznej u osób starszych, roli babci i dziadka w życiu rodziny.

Posiedzenie Rady Seniorów było okazją do podziękowań za całoroczną współpracę.  Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Pani Violetta Karwalska wyraziła słowa uznania Mariannie Borawskiej – Przewodniczącej Słupskiej Rady Seniorów

Elektroniczne zamówienie recepty Projekt dofinansowany z funduszy europejskich Projekt ZDROWIE - MAMA I JA Dla niepełnosprawnych Oceń nas