Badania profilaktyczne podczas Grand Prix "Biegamy w Słupsku" w dniu 11 marca 2017 r.

Zdrowie - Mama i JaWydarzenia/informacje › Badania profilaktyczne podczas Grand Prix "Biegamy w Słupsku" w dniu 11 marca 2017 r.

Słupskie Grand Prix „Biegamy razem” 11 marca 2017 r.

Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Poradnia Promocji Zdrowia (w godz. 10.00 – 13.00) zaprasza uczestników imprezy oraz gości na bezpłatne badania profilaktyczne:

  • pomiar poziomu glukozy,
  • pomiar poziomu cholesterolu,
  • pomiar ciśnienia tętniczego krwi,

oraz

  • analiza składu ciała (waga, tkanka mięśniowa, tkanka tłuszczowa w %, zawartość wody w organizmie, waga kości, BMI),
  • profilaktyka raka piersi - nauka samobadania piersi na fantomie.

W celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych wyników, prosimy o niespożywanie posiłków przynajmniej na cztery godziny przed badaniami (dot. poziomu glukozy i cholesterolu).

………………………………………………………………………………………………

Poradnia Promocji Zdrowia działa w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja” realizowanego przez Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku. Projekt finansowany jest przez Miasto Słupsk.

717.1363.jpg

Elektroniczne zamówienie recepty Projekt dofinansowany z funduszy europejskich Projekt ZDROWIE - MAMA I JA Dla niepełnosprawnych Oceń nas