Światowy Dzień FAS - Alkoholowego Zespołu Płodowego _09_09_2018

Zdrowie - Mama i JaWydarzenia/informacje › Światowy Dzień FAS - Alkoholowego Zespołu Płodowego _09_09_2018

Jako pierwszy zniekształcone rysy twarzy oraz śmiertelność noworodków wywołane działaniem alkoholu nazwał mianem FAS Kenneth Lyons Jones w 1973 r., choć o negatywnym wpływie alkoholu na płód wiedziano i pisano już dużo wcześniej. Siedem lat później badacze z Zespołu Badań nad FAS przy amerykańskim Towarzystwie Badań nad Alkoholizmem określili diagnostyczne kryteria FAS. Wśród nich znalazły się: prenatalne i postnatalne opóźnienia wzrostu i ciężaru ciała, zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego (objawy neurologiczne, opóźniony rozwój intelektualny) oraz dysmorfia twarzy (małogłowie, krótki wymiar oczodołowy, słabo rozwinięta rynienka podnoskowa, cienka górna warga, spłaszczona okolica szczęk).

W obchody Światowego Dnia FAS - Płodowego Zespołu Alkoholowego włączył się Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku w ramach projektu "Zdrowie - Mama i Ja", finansowanego przez Miasto Słupsk. Na spotkanie, które odbyło się w dniu 14 września w Szkole Rodzenia, zaproszeni zostali uczniowie słupskich szkół ponadpodstawowych oraz specjaliści z zakresu FAS. Celem spotkania było uświadomienie młodym ludziom, a przyszłym rodzicom faktów na temat szkodliwości spożywania alkoholu w czasie ciąży oraz skonfrontowanie ich z funkcjonującymi stereotypami.

  ZAPAMIĘAJ !!!!

  • W Polsce rodzi się rocznie około 1000 dzieci z FAS.
  • Dzieci z FASD (Spektrum Zaburzeń Spowodowanych Alkoholem) jest nawet dziesięciokrotnie więcej.
  • Nie istnieje bezpieczna dawka alkoholu, która nie zaszkodzi dziecku w łonie matki.
  • Dzieci z FAS nie są wyłącznie dziećmi alkoholiczek. Mogą być dziećmi zupełnie zdrowych kobiet, które w czasie ciąży wypiją alkohol.
  • FASu nie można wyleczyć, nie można z niego wyrosnąć, ale można go w 100% uniknąć – nie pijąc alkoholu w czasie ciąży.
Elektroniczne zamówienie recepty Projekt dofinansowany z funduszy europejskich Projekt ZDROWIE - MAMA I JA Dla niepełnosprawnych Oceń nas