Światowy Dzień FAS – Alkoholowego Zespołu Płodowego

Aktualności › Światowy Dzień FAS – Alkoholowego Zespołu Płodowego

Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) jest zespołem umysłowych i fizycznych zaburzeń spowodowany działaniem alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Może on wywoływać opóźnienia umysłowe, wiele dysfunkcji mózgu oraz anomalie rozwojowe. Alkohol powoduje przede wszystkim obumieranie komórek nerwowych, dlatego też dzieci z FAS przychodzą na świat z dużo mniejszą ilością neuronów.

FAS jest jednostką chorobową w 100% możliwą do uniknięcia, wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości !

W obchody Światowego Dnia FAS - Płodowego Zespołu Alkoholowego włączyli się Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku, projekt "Zdrowie - Mama i Ja" oraz Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne „Dać skrzydła”. Na spotkanie, które odbyło się w dniu 09.09 o godz. 09.09 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, zaproszeni zostali uczniowie słupskich szkół ponadgimnazjalnych. Celem wykładu było uświadomienie młodym ludziom, a przyszłym rodzicom, faktów na temat szkodliwości spożywania alkoholu w czasie ciąży oraz skonfrontowanie ich z funkcjonującymi stereotypami.

 

Elektroniczne zamówienie recepty Projekt dofinansowany z funduszy europejskich Projekt ZDROWIE - MAMA I JA Dla niepełnosprawnych Oceń nas