Aktualności

Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku

14:48, 2019-12-05

Zarządzeniem Nr 1086/ZiSS/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku Pani Krystyna Danilecka – Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska ogłosiła konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku.

Kandydat na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku powinien spełniać wymagania określone w art. 46 ust 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm).

Do konkursu  może przystąpić osoba, która:
1) posiada wykształcenie wyższe, 
2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora, 
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzania i co najmniej trzy letni staż pracy, 
4) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Kandydaci zgłaszający się  do konkursu składają dokumenty aplikacyjne wyłącznie w wersji papierowej w zamkniętej kopercie w terminie do 16 grudnia 2019 roku do godziny 14.00  w sekretariacie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 1 pok. 208 lub w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Słupsku pokój 6.

Więcej informacji na stronie: http://bip.spmzoz-slupsk.pl/dokumenty/136

Aktualności

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

08:49, 2019-11-12

1128.3532.jpgNa środę (14 listopada - w rocznicę urodzin odkrywcy insuliny, Fredericka Bantinga) przypada Światowy Dzień Cukrzycy. Jest to międzynarodowe święto, ustanowione przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną (ang. International Diabetes Federation, IDF) w 1991 roku.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), na cukrzycę choruje na świecie 415 mln ludzi, a do 2035 r. ich liczba może wzrosnąć do ponad 600 mln. Już ponad 10 lat temu Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała cukrzycę za epidemię XXI wieku, choć nie jest chorobą zakaźną.

Eksperci podkreślają, że potrzebna jest zmiana stylu życia całej rodziny, a nie tylko chorego na cukrzycę. Bo tylko w ten sposób będzie można zmniejszyć ryzyko powikłań tej podstępnej choroby. Jednak wielu polskich pacjentów o cukrzycy dowiaduje się dopiero, gdy wystąpią jej groźne dla życia powikłania, takie jak zawał serca czy udar mózgu.

Stężenie cukru wyraża się w ilości cząsteczek cukru zawartych w litrze krwi (mmol/l). Innym sposobem wyrażenia stężenia cukru jest liczba miligramów cukru na decylitr (mg/dl lub mg/%).

U zdrowych osób prawidłowe stężenie cukru we krwi wynosi 5 mmol/l (90 mg/%). Krótko po posiłku wzrasta do 7 mmol/l (126 mg/%). Stężenie rzadko spada poniżej 3,5 mmol/l (63 mg/%). W momencie rozpoznania choroby większość chorych na cukrzycę ma stężenie cukru we krwi powyżej 10 mmol/l (180 mg/%); w moczu wykrywalny jest wówczas już cukier. Poniższa tabela podaje stężenia cukru, do których należy dążyć.

Na czczo do 6,1 mmol/l (110 mg[/B][B]/%)
2 godziny po posiłku do 8 mmol/l (144 mg/%)
Przed snem (minimum)

6,0 mmol/l (108 mg/%)

 

źródło - Ministerstwo Zdrowia

Przypominamy

bezpłatnych badań profilaktycznych, wykrywających cukrzycę można bezpłatnie skorzystać w Poradni Promocji Zdrowia  przy ul. Boh. Westerplatte 1 w Słupsku w godzinach pracy poradni.

Poradnia Promocji Zdrowia


Aktualności

"Nienormalni" Jacka Bławuta - projekcja

14:39, 2019-11-07

16 listopada 2019r. g.11:00 w Miejskiej Bibliotece przy ul. Grodzkiej zapraszamy na film "Nienormalni" z cyklu filmów dokumentalnych w reżyserii Jacka Bławuta

Pełnometrażowy portret młodych ludzi upośledzonych umysłowo, utrzymany na pograniczu dokumentu i fabuły. Film pokazuje proces stopniowego nawiązywania kontaktów, usuwania uprzedzeń, przełamywania barier. Autorowi chodziło o zjednanie sympatii dla pozornie "nienormalnych"; tytuł jest oczywiście ironiczny. Udało się to w ogromnym stopniu; film zdobył mnóstwo nagród, m.in. Nagrodę Specjalną za największe wydarzenie artystyczne na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Don Kichota - doroczną nagrodę Polskiej Federacji DKF, Nagrodę FIPRESCI Festiwalu w Mannheim, Nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej.

Po filmie zapraszamy na dyskusję, którą poprowadzi pani Krystyna Mazurkiewicz edukator seksulany z Poradni Planowania Rodziny. Spotkania organizowane są w ramach projektu "Zdrowie Mama i Ja". Uczestnictwo jest bezpłatne.

1127.3533.jpg


więcej

Aktualności

Biuletyn Zdrowie i Rodzina 3/2019 - zapraszamy do lektury

11:45, 2019-10-15

1120.3523.jpgZapraszamy do lektury biuletynu "Zdrowie i Rodzina". W tym numerze między innymi: 

  • Internet jak pole minowe - surfowanie pod nadzorem dorosłych
  • Pomożmy dzieciom uwieżyć w siebie - nie wystarczy powiedzieć "Weź się w garść"
  • Rak piersi - pamiętajmy o profilaktyce
  • Detoks cukrowy - wyeliminuj cukier z diety

Co jeszcze oferuje mieszkańcom Słupska projekt "Zdrowie - Mama i Ja" w ramach bezpłatnych programów profilaktyki zdrowotnej? Bezpłatne egzemplarze do nabycia są we wszystkich przychodniach rejonowych SPMZOZ w Słupsku, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Słonecznej oraz Urzędzie Miejskim w Centrum Obsługi Mieszkańców. Projekt finansowany jest przez Miasto Słupsk, a realizowany przez SPMZOZ w Słupsku.

Biuletyn "Zdrowie i Rodzina" 3/2019

Aktualności

Jesteśmy "Gabinetem z Różową Wstążką"

12:50, 2019-10-07


PULA BADAŃ OBJĘTYCH PROGRAMEM ZOSTAŁA WYCZERPANA

1118.3522.jpgZ przyjemnością informujemy, że Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku zakwalifikował się do programu "Gabinety z Różową Wstążką". Jest to akcja podczas której kobiety z całej Polski, skorzystają z dofinansowanych badań USG. Pierwsze wykonane zostaną już 15 października.

Program, nie tylko przypomina, jak ważna jest profilaktyka, ale nieprzerwanie od 11 lat umożliwia kobietom wykonanie kontrolnych badań diagnostycznych. Cena badania to jedynie 20 zł. Kwota ta stanowi równowartość prezentu, zawierającego kosmetyki AVON, który otrzyma każda pacjentka po wykonanym badaniu.

Zapisy na będą trwały od 11 do 15 października. Liczba miejsc jest ograniczona (80 miejsc). Umówić można się telefonicznie pod numerem telefonu 59 847 45 20 lub osobiście. Szczegółową listę gabinetów, w których będzie można wykonać badanie, znajdziemy na stronie: www.avonkontrarakpiersi.pl od 11 października. Pula badań objętych programem jest ograniczona.

Do akcji dołączyły także Słupskie Amazonki, które podczas trwania wydarzenia będą edukowały Panie jak należy prawidłowo przeprowadzać samobadanie piersi.

AVON Gabinety z Różową Wstążką to program profilaktyki raka piersi – celem programu jest zachęcenie kobiet do regularnych, profilaktycznych badań USG piersi, które pozwalają na wczesne wykrycie zmian nowotworowych, co ma kluczowe znaczenie dla podjęcia skutecznego leczenia

Pamiętaj !!! Nie każda zmiana w piersiach oznacza nowotwór, ale każda wymaga konsultacji lekarskiej


WIĘCEJ ARTYKUŁÓW »
E-Rejestracja Elektroniczne zamówienie recepty Projekt dofinansowany z funduszy europejskich Projekt ZDROWIE - MAMA I JA Dla niepełnosprawnych Oceń nas